Добра Новина! Интердринк ЕООД в Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" 2014-2020 г.

                                                               

 

 

На 30.09.2020г., „Интердринк“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-16653-C01 с Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предметът на договора е „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.